Znacznik noska, zielony 13mm UM Nylon, 10.000 szt.

Numer produktu174046-Y