Welfur

Pozytywne efekty eksperymentalne dodatkowych zestawów pojących dla młodych

Udowodniono, że dodatkowe zestawy pojące dla młodych między innymi dają młodym szybszy wzrost. Przeczytaj cały artykuł poniżej:

Załączony plik: (148 kB)
Załączony plik: (741 kB)
Załączony plik: (100 kB)

Welfur idzie w parze ze wzrostem ceny skóry

Wszystko będzie gotowe od następnego sezonu - Kopenhagen Fur, SAGA Furs i NAFA będą oferować certyfikowane skóry. Te domy aukcyjne posiadają prawie 95% aukcji na całym świecie, a od 2020 roku nie będzie możliwości sprzedaży skór bez certyfikacji Welfur.

Dobrostan zwierząt zajmuje wysoką pozycję na liście konsumentów. Tak jak bardzo popularne jest, aby być świadomym historii związanej z produktami, które kupujesz. Jednocześnie nasza branża znajduje się pod silną presją polityczną, również w mediach społecznościowych. Produkcja skór dobiegnie końca w 2024 roku w Holandii, a inne kraje pójdą w tym samym kierunku. W Europie jest około 4000 hodowców zwierząt futerkowych - w stosunku do reszty świata jest to 1 hodowca na każde 2 miliony ludzi.

Certyfikat Welfur został stworzony i jest zarządzany przez naszą europejską organizację: Fur Europe. Certyfikat ten jest oparty na 30-letnim doświadczeniu w hodowaniu zwierząt futerkowych. Został on zebrany i studiowany na 7 europejskich uniwersytetach oraz jest budowany w sposób, w którym można uzyskać punktację od 0 do 100 punktów. im bliżej 100 punktów jesteś, tym wyższy dobrostan zwierząt posiadasz w swoim gospodarstwie.

Protokół oceny dobrostanu zwierząt

Każde gospodarstwo jest oceniane na podstawie 4 poniższych zasad dobrostanu:
 • Dobre karmienie
 • Dobre warunki mieszkaniowe
 • Dobre zdrowie
 • Właściwe zachowanie

  Proces certyfikacji obejmuje trzy wizyty kontrolne:

  - W sezonie zimowym (1 Stycznia – 20 Luty)
  - W sezonie młodych (5 Maj – 1 Lipiec)
  - W sezonie wzrostu (23 Wrzesień – 30 Listopada)

  Podczas pierwszej wizyty inspektorzy będą zadawać pytania dotyczące zarządzania gospodarstwem, a około 90 losowo wybranych klatek zostanie wybranych do przeprowadzenia obserwacji: jedno oparte na zwierzęciu (zdrowie)  i na zasobach (opieka i inwentarz). Obserwacje są rejestrowane w złożonym systemie, co daje wartość punktową dla każdej z zasad - od 0 do 100, gdzie 100 jest najlepsze a 50 neutralne.

Good feeding

Good feeding means of course, that the animals may not starve or to be thirsty through longere time. Man vurderer derfor dyrets fysiske tilstand, som udløser en score.
 • Er dit vandingsanlæg i orden
 • Er der vand hele året
 • Er niplerne rene og tilgængelige
 • Har du hvalpevand

  F.eks. får man 100 points for et automatisk vandingsanlæg med rene drikkeventiler og cirkulerende vand, der kan holdes frostfrit om vinteren og tempereret om sommeren – altså med isolering på rørene og tilførsel af varme, om nødvendigt. Det samme system med rene drikkeventiler, men uden isolering/varme giver 63 points
  ”Hvalpeventiler, der tilsluttes et automatisk vandingsanlæg, giver også en høj score, og det er helt indlysende hvorfor. Når hvalpene konsekvent har adgang til frisk vand, vil flere overleve, og de vokser sig hurtigere store og stærke.”

Dobre warunki mieszkaniowe

Dobre warunki mieszkaniowe dotyczą tego czy zwierzęta mają wystarczająco dużo miejsca i komfortu. Fur Europe zdecydował się skopiować minimalne wymagania określone dla rozmiarów klatek w standardach przemysłu UE od 2006 roku.

Jeśli nie spełniasz tych wymagań, twoja ferma nie będzie certyfikowana przez Welfur.

Redekasser

Dyrene skal hele året rundt have adgang til en redekasse med masser af halm, som de kan pakke, og alle dyr i burrummet skal kunne være i redekassen samtidigt. Redekassen skal være tør, og tråden omkring kassen må ikke være gennemtæret eller på anden vis ødelagt, så dyrene kan få fysiske skader.
 • Kassen skal desuden være fri for lopper.
 • En redekasse med indsats giver højere score end én uden
 • trækasser scorer højere end plast.
 • Er tråden i god stand
 • Er dyr beskyttet mod ekstreme vejrforhold,
 • Direkte bagende sol,
 • høje udetemperaturer,
 • stærk vind og træk.

God helbredstilstand

Dyrenes helbredstilstand bliver naturligvis kontrolleret. De skal være fri for fysiske skader og sygdom, hvilket er op til den enkelte avler at sikre via godt lederskab på farmen.
 • Aflivning skal være smertefri – både når den er påkrævet i løbet af året eller i pelsningstiden. ”Når det gælder aflivning, findes der kun tre kategorier i point-systemet,” ”100, 27 eller 0.”
 • Er alt tråd i forsvarlig tilstand. Ingen skarpe kanter.

Hensigtsmæssig adfærd

Det er ligeledes et spørgsmål om godt lederskab at sikre, at dyrene har en god, social adfærd. Uro og afvigende adfærd opstår typisk, hvis dyrene flyttes meget, mens bidskader og stereotyp adfærd kan undgås med burberigelse i form af bidelegetøj og hylder
 • Blødt bidelegetøj
 • Hylde i hvert burrum
 • Andet legetøj

Bedre dyrevelfærd – højere skindpriser

Når de tre kontrolbesøg er udført, får man karakterer for velfærden på farmen:

Bedst: mere end 55 points på alle fire + mere end 80 points på to af dem.
God:mere end 20 points på alle fire + mere end 55 point på to af dem.
Acceptabel:mere end 20 points på tre principper + mere end 10 på den sidste.

Farme, der scorer mindre end det, betragtes som uacceptable i forhold til WelFur-certificering. Opnår man certificering, kommer der efterfølgende ’rullende’ kontrolbesøg fra Baltic Control.

Det gælder derfor om at gøre det så godt som muligt på alle parametre. Scorer man højt, er der også basis for at lave en god forretning. Hos HG er der i hvert fald ingen tvivl om, at der er en klar sammenhæng mellem god dyrevelfærd og høje skindpriser:
 • God fodring – bedre hvalperesultat og størrelse
 • God indhusning – færre ødelagte skind
 • God sundhed – mindre dødelighed
 • Hensigtsmæssig adfærd – stærkere hvalpe

  Jo bedre dyrene har det, jo flere kan man avle og jo større og flottere bliver de. Det er ensbetydende med højere skindpriser. Og husk på at der ikke er længe til 2020!

Rozmiary klatek

W przypadku samych norek, a także samic z młodymi, każdy pokój klatki powinien wynosić min. 2550 cm2. Klatka musi wynosić minimum 30 cm szerokości i min. 70 cm głębokości (z wyłączeniem kotnika). Wysokość klatki bez górnego piętra musi wynosić min. 45 cm. Dla każdego dodatkowego zwierzęcia w pokoju musi być dodatkowe 850 cm2 - powiększenie pokoju przez dobudowanie górnego pietra w klatce z minimalną wysokością 40 cm, chyba, że prawo krajowe mówi inaczej (np. w Danii jest to minimum 45 cm).

Powierzchnia klatki:
 • 2 norkiMin. 2550 cm2
 • 3 norkiMin. + 850 cm2 = 3.400 cm2
 • 4 norkiMin + 850 cm2 = 4.250 cm2