WeightLog App PL

Szybki przegląd kluczowych punktów

Dzięki HG WeightLog otrzymujesz dane szybkiego dostępu na więcej niż jednej fermie lub średnią liczbę zwierząt, które są ważone.
Na przykład średnia waga jest obliczana automatycznie, wzrost ostatniego dnia lub 7 dni w zależności od płci i koloru.

Statystyki

Wybierasz okresy, z których chcesz stworzyć przegląd wzrostu w zależności od płci i kolorów. Benchmark z centralami karmienia lub kolegami z branży.

Licencja i wsparcie

- Ciągłe ulepszenia aplikacji i interfejsu
- sprzęt ważący staje się znacznie tańszy
- Obsługa, wsparcie telefoniczne, automatyczne przechowywanie danych i nowe aktualizacje na komputery PC i smartfony
Pobierz Aplikcję

Pobierz Aplikcję