Znacznik noska, fioletowy 13mm UM Nylon, 10.000 szt.

Numer produktu174048-Y