Znacznik noska, czarny  13mm Um Nylon, 10.000 szt.

Numer produktu174052-Y