Uchwyt do kart, zacisk BK podwójny

Numer produktu160014