HG Klatka do transportu, 5"x5"

Numer produktu142047-Y
Klatka do transportu norek.