HG Klatka do transportu 4"x5"

Numer produktu142045-Y
Klatka do transportu norek.