Forelco Rura pojeniowa, 6 stanowisk, 206 cm Niebieskie poidła