Easy Straw, słoma  Paleta750 kg, 30 worków po 25 kg

Numer produktu225390
- termicznie przetwarzana słoma
- drobno krojona do długości 1-1,5 cm
- czyszczona aby usunąć pył
- pochłania aż do pięciokrotności własnej wagi
- ułatwia samicom przygotowania gniazda