Chwytak do norek dla samic model krótki

Numer produktu142222